torsdag 9 februari 2012

Ytterligare en novell av Strindberg

Igår kväll var jag på Språk- och Litteraturcentrum vid Lunds Universitet för att lyssna på professor ?och doktoranderna ? när Lunds litteratursällskap anordnade en Litterär afton med fokus på Strindberg. De disktuerade hur bilden av Strindberg ser ut idag och hur den har förändrat under de 100 år sedan han dog. De diskuterade också vad dagens framtida forskning fokuserar på vad det gäller forskningen kring Strindberg och slog fast att många är intresserade av att se hur han konstruerar kön. Vilka föreställningar kring kvinnligt och manligt finns det hos Strindberg? Jag blev intresserad av den enas forskning och ....
När jag kom hem bläddrade jag i boken Strindberg i Lund, en antologi av Göran Lundstedt, där det i en uppräkning över Strindbergs lundaår står att han den 1 juli 1898 skrev novellen Silverträsket klar. Jag har hela tiden trott att hans vistelse här mest var förknippad med Infernokrisen och att de skönlitterära verk hann avslutade här var en del av hans dramer. Vad roligt att se att han även skrev en novell. Den måste läsas. Återkommer när jag har läst den....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar